Testimony of Bro.Saran Gurung प्रेरणादायक जिवन गवाही हरेक बिश्वशीले हेर्नैपर्ने

Testimony of Bro.Saran Gurung प्रेरणादायक जिवन गवाही हरेक बिश्वशीले हेर्नैपर्ने
मैले तपाईंको बिषयमा कानले सुनेको थिए; तर अहिले मेरो आखाले तपाईलाई देख्दैछ।
( अय्युब ४२:५ )

Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Latest Hindi News App

Loading...

2 Comments
  1. Anosh Lepcha says

    Praise the lord

  2. Anosh Lepcha says

    Praise the lord

Leave A Reply

Your email address will not be published.