हिंदी संधि महत्वपूर्ण प्रश्न VDO and UPP Exam

हिंदी संधि महत्वपूर्ण प्रश्न VDO and UPP Exam

Loading...

33 Comments
 1. Deshraj Kumar says

  B

 2. Deshraj Kumar says

  C

 3. Sandeep Chikara says

  Savar Sandi kitne Prkaar ki hoti hai ??

 4. ASHEESH KUMAR says

  10 ka b

 5. ASHEESH KUMAR says

  9ka c

 6. Hina Kausar says

  21 Ka d

 7. Hina Kausar says

  Ayadi sandhi h

 8. Hina Kausar says

  18 Ka a

 9. Hina Kausar says

  17 ka a

 10. Hina Kausar says

  16 Ka c

 11. Hina Kausar says

  15 Ka d

 12. Hina Kausar says

  13 Ka b

 13. Hina Kausar says

  12 Ka b

 14. Hina Kausar says

  11 Ka b

 15. Hina Kausar says

  10 Ka d

 16. Hina Kausar says

  8 Ka a

 17. Hina Kausar says

  7 Ka c

 18. Hina Kausar says

  6 ka B

 19. Hina Kausar says

  5 ka a

 20. VIVEK YADAV says

  B

 21. VIVEK YADAV says

  A

 22. VIVEK YADAV says

  C

 23. VIVEK YADAV says

  5

 24. VIVEK YADAV says

  C

 25. Satya Pal says

  3 ka 5

 26. Satya Pal says

  2 c

 27. Poonam Yadav says

  C

 28. Kk Uikey says

  C

 29. Kk Uikey says

  Hii

 30. Nidhi Maurya says

  Samas

 31. Nidhi Maurya says

  A

 32. Pradeep Gautam says

  C

 33. AJAY VERMA says

  5

Leave A Reply

Your email address will not be published.