प्रेरणादायी व्याख्यान ,मा.श्री, गोविंदजी नांदेडे साहेब (माजी शिक्षण संचालक)शेतकरी, शिक्षक, पालक आणि

फुलकळस ता पूर्णा जि परभणी येथील ग्रामस्थांना मार्गदर्शन करताना मा गोविंदजी नांदेडे साहेब