Viral Samikshya ले खोलिन् परदेशीलाई रुवाउने म्युजिक भिडियोको रहस्य – Samikchya Adhikari

Viral Samikshya ले खोलिन् परदेशीलाई रुवाउने म्युजिक भिडियोको रहस्य | Samikchya Adhikari | Banma Kafal Pakyeo

* कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न नबिर्सनुहोला । *

📷𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 : 𝐃𝐞𝐞𝐩 𝐆𝐮𝐫𝐮𝐧𝐠 / 𝐃𝐢𝐧𝐞𝐬𝐡 𝐍𝐞𝐩𝐚𝐥𝐢
🎥𝐄𝐝𝐢𝐭 : 𝐑𝐞𝐞𝐲𝐚𝐧 𝐒𝐡𝐚𝐡
🎤𝐇𝐨𝐬𝐭 : 𝐒𝐢𝐫𝐣𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐡𝐚𝐡 / 𝐋𝐨𝐤𝐞𝐧 𝐑𝐚𝐮𝐭
☎ 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 : 📞𝟗𝟖𝟎𝟏𝟑𝟑𝟎𝟖𝟐𝟓 ( 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞 )

ꜰᴏʟʟᴏᴡ ᴜꜱ ᴏɴ:
ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ: ʜᴛᴛᴘꜱ://ᴡᴡᴡ.ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ.ᴄᴏᴍ/ꜱᴀɪɢʜᴀʟɪᴋʜᴀʙᴀʀ/

***************************************************************
ɴᴏᴛᴇ- यदि तपाईसंग पनि केहि अनौठो कला छ र तपाई नजिकका व्यक्ति कोहि त्यस्तो प्रतिभावान हुनुहुन्छ भने ʜᴛᴛᴘꜱ://ᴡᴡᴡ.ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ.ᴄᴏᴍ/ꜱᴀɪɢʜᴀʟɪᴋʜᴀʙᴀʀ/ यस फेसबुक पेजमा म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ ।
***************************************************************
ꜰᴏʟʟᴏᴡ ᴜꜱ ᴏɴ:
ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ:
ꜰᴏʟʟᴏᴡ ꜱᴀɪɢʜᴀʟɪ ᴋʜᴀʙᴀʀ – सैघाली खबर ᴏɴ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ-
ʜᴛᴛᴘꜱ://ᴡᴡᴡ.ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ.ᴄᴏᴍ/ꜱᴀɪɢʜᴀʟɪᴋʜᴀʙᴀʀ/
ᴍᴏʙɪʟᴇ ɴᴏ- 9801330825

यस च्यानलमा अपलोड भएका हरेक अन्तबार्ता, रिपोर्ट तथा अन्य ᴠɪᴅᴇᴏ हरु कपि, ᴅᴏᴡɴʟᴏᴀᴅ गरी अन्य ᴄʜᴀɴɴᴇʟ मा ᴜᴘʟᴏᴀᴅ गरेको पाइएमा प्रचालित कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनेछ । ᴇᴍʙᴇᴅᴅɪɴɢ ᴛᴏ ᴀ ᴡᴇʙꜱɪᴛᴇ ɪꜱ ᴀʟʟᴏᴡᴇᴅ.

ᴇᴍᴀɪʟ: ꜱᴀɪɢʜᴀʟɪᴋʜᴀʙᴀʀ@ɢᴍᴀɪʟ.ᴄᴏᴍ

𝐍𝐨𝐭𝐞: 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐢𝐬 𝐮𝐩𝐥𝐨𝐚𝐝𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐒𝐚𝐢𝐠𝐡𝐚𝐥𝐢 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐓𝐕 𝐛𝐲 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐥𝐥 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐲 𝐜𝐨𝐩𝐲𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬. 𝐔𝐩𝐥𝐨𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐰𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐢𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭𝐥𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐞𝐝, 𝐞𝐦𝐛𝐞𝐝𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐬 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐝.

Loading...

Leave A Reply

Your email address will not be published.