हमेशा सफलता प्राप्त करने के लिए करें इन 108 नामों से करें गणपति की आराधना

भगवान गणेश के इन 108 नामों को पढ़ने, स्मरण करने या जाप करने मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसकी हर अभिलाषा पूरी होती है


ऊँ विकटाय नम:ऊँ विघ्ननायकाय नम:ऊँ सुमुखाय नम:ऊँ ईशानपुत्राय नम:ऊँ मूषकवाहनाय नम:ऊँ सिद्धिप्रदाय नमःऊँ सिद्धिपतये नमःऊँ सिद्ध्यै नम:ऊँ सिद्धिविनायकाय नम:ऊँ विघ्नाय नम:ऊँ तुङग्भुजाय नम:ऊँ सिंहवाहनाय नम:ऊँ मोहिनीप्रियाय नम:ऊँ कटिंकटाय नम:ऊँ राजपुत्राय नम:ऊँ शकलाय नम:ऊँ सम्मिताय नम:ऊँ अमिताय नम:ऊँ कु ष्माण्डगणसम्भूताय नम:

ऊँ दुर्जयाय नम:ऊँ धूर्जयाय नम:ऊँ अजयाय नम:ऊँ भूपतये नम:ऊँ भुवनेशाय नम:ऊँ भूतानां पतये नम:ऊँ अव्ययाय नम:ऊँ विश्वकर्त्रे नम:ऊँ विश्वमुखाय नम:ऊँ विश्वरूपाय नम:ऊँ निधये नम:ऊँ घृणये नम:ऊँ कवये नम:

ऊँ कवीनामृषभाय नम:ऊँ ब्रह्मण्याय नम:ऊँ ब्रह्मणस्पतये नम:ऊँ ज्येष्ठराजाय नम:ऊँ निधिपतये नम:ऊँ सूर्यमण्डलमध्यगाय नम:ऊँ कराहतिध्वस्तसिन्धुसलिलाय नम:ऊँ निधिप्रियपतिप्रियाय नम:ऊँ हिरण्मयपुरान्तस्थाय नम:ऊँ पूषदन्तभृते नम:ऊँ उमाङग्केलिकुतुकिने नम:ऊँ मुक्ति दाय नम:ऊँ कुलपालकाय नम:ऊँ किरीटिने नम:

ऊँ कुण्डलिने नम:ऊँ सद्योजाताय नम:ऊँ स्वर्णभुजाय नम:ऊँ मेखलिन नम:ऊँ दुर्निमित्तह्वते नम:ऊँ दुस्स्वप्नह्वते नम:ऊँ प्रहसनाय नम:ऊँ गुणिने नम:ऊँ हारिणे नम:ऊँ वनमालिने नम:ऊँ मनोमयाय नम:ऊँ वैमुख्यहतदृश्यश्रियै नम:ऊँ पादाहत्याजितक्षितये नम:ऊँ नादप्रतिष्ठिताय नम:

ऊँ सुरूपाय नम:ऊँ सर्वनेत्राधिवासाय नम:ऊँ वीरासनाश्रयाय नम:ऊँ पीताम्बराय नम:ऊँ खड्गधराय नम:ऊँ खण्डेन्दुकृतशेखराय नम:ऊँ चित्राङक्श्यामदशनाय नम:ऊँ फालचन्द्राय नम:ऊँ चतुर्भुजाय नम:।

You might also like